อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตู้ ปณ.14 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.44
longitude :  104.81
รายละเอียด :  อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อยู่ในพื้นที่ของ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอน้ำยืนและอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 81,250 ไร่ (130 ตารางกิโลเมตร) อาณาเขตด้านใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีถนนและบันไดทางขึ้นสู่ปราสาทเขาพระวิหารบริเวณผามออีแดง ในตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 20 มีนาคม 2541) นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 19 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 83 ของประเทศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระวิหาร ป่าฝั่งลำโดมใหญ่ ท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ป่าไม้ชายแดนให้เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ห้ามเข้าไปและอาศัยอยู่โดยเด็ดขาด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่มาก มีทัศนียภาพที่สวยงาม ตลอดจนโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และกรมป่าไม้กำหนดและประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารมีทัศนียภาพและทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่หลายแห่ง เช่น จุดชมวิวผามออีแดง จุดชมวิวหน้าผาช่องโพย บริเวณป่าและสวนหินรอบสระตราว ถ้ำฤๅษี แหล่งตัดหิน สถูปคู่ ภาพสลักนูนต่ำใต้ผามออีแดง น้ำตกผาช่องโพย จุดชมวิว ภูเซี่ยงหม้อ ปราสาทโดนตวล และที่สำคัญคือ ปราสาทเขาพระวิหาร อันเป็นโบราณสถานสำคัญเก่าแก่ ที่เคยเป็นกรณีพิพาทระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชา เมื่อพ.ศ. 2505 และในที่สุดศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ได้ตัดสินให้ตัวปราสาทอยู่ในอธิปไตยของประเทศกัมพูชา แต่ถนนและบันไดทางขึ้นสู่ปราสาทเขาพระวิหารอยู่ทางฝั่งไทย และพื้นที่ทางขึ้นบริเวณผามออีแดงที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นทางขึ้นที่สะดวกที่สุดสภาพธรรมชาติที่มีทัศนียภาพสวยงามเด่นชัดเฉพาะตัว มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนโบราณสถานสำคัญๆ นอกจากนี้แล้ว อุทยานแห่งชาติยังได้จัดทำทางเดินศึกษาธรรมชาติกล้วยไม้เขาพระวิหาร ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 6 กิโลเมตร ระยะเดินเท้าประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีกล้วยไม้และสมุนไพรหลากชนิดให้ศึกษาและชมความงามของธรรมชาติ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ เป็นแหล่งนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี
การเดินทาง :  จากที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าทางใต้ เลี้ยวซ้าย ไปยัง เส้นทาง 221 วิ่งผ่าน 1 วงเวียน 900 ม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ เส้นทาง 221 22.3 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ เส้นทาง 2248 9.6 กม. เลี้ยวขวา 3.0 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :904