น้ำผาแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำผาแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.11
longitude :  99.61
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ บรรยากาศธรรมชาติ จะพบน้ำตกในช่วงฤดูฝน
การเดินทาง :  บ้านพวงทอง ของตำบลหูช้าง

จำนวนผู้เข้าชม :379