บึงคลองทราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงคลองทราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 บ้านคลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.55
longitude :  100.50
รายละเอียด :  เป็นบึง ที่ด้านทิศตะวันตกมีฝายน้ำล้น แลเป็นสถานที่จัดกิจกรรมประเพณีแข่งเรือยาวขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร ช่วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคมของทุกปี
การเดินทาง :  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยาน ห่างจากที่ทำการอำเภอสากเหล็ก ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :548