หน้าแรก > ภาคกลาง > อ่างทอง > ป่าโมก > ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.47
longitude :  100.46
รายละเอียด :  ชาวตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองประสบความทุกข์ยากจากอุทกภัยสม่ำเสมอ จนวันที่ 28 เมษายน 2519 เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ตามเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรและทรงเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีดินที่เหมาะสมแก่การปั้นตุ๊กตาชาววังจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการตุ๊กตาชาววังขึ้น จนถึงวันนี้ชาวบางเสด็จได้สานต่อโครงการจนทำให้ตุ๊กตาจากดินเหนียวของไทยเป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลก ตุ๊กตาชาววังมีกำเนิดในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นการทำเป็นของเล่นเฉพาะในกลุ่มข้าหลวงชาววังจนต่อมาคุณข้าหลวงบางคนที่ออกมาอาศัยกับครอบครัวนอกวังริเริ่มทำตุ๊กตาชาววังออกขาย จึงเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชน ...โครงการรื้อฟื้นวิชาการปั้นตุ๊กตาชาววังที่พระราชทานแก่ชาวบ้านบางเสด็จทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งผลิตตุ๊กตาชาววังที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงแพร่หลายขจรขจายไปไกลทั่วโลกสร้างอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ราษฎรที่นี่มาตั้งแต่ปี 2519 และการปั้นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี ศูนย์กลางการผลิตตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ เป็นเรือนไทยทรงสูง ชื่อว่า ?คุ้มสุวรรณภูมิ?ภายในวัดท่าสุทธาวาส ซึ่งจะมีการสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววังประดิษฐ์กรรมดินเหนียวอันสวยงามที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีไทยต่าง ๆเช่น การละเล่นของเด็ก ไทย วงมโหรีปี่พาทย์ ชุดท่วงท่าฤาษีดัดตนหรือรูปผลไม้ไทยหลากหลายชนิด ซึ่งล้วนแต่สวยงามน่ารักอย่างยิ่ง
การเดินทาง :  ถนนสายสำคัญของตำบล ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ถนนอยุธยา ? อ่างทอง (ช่วงแยกจากถนนอู่ทองถึงจังหวัดอ่างทอง) รถโดยสารประจำทางสาย อยุธยา ? ป่าโมก ? อ่างทอง จากตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านตำบลบางเสด็จ ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบางเสด็จ ระยะทาง ประมาณ 15 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที และห่างจาก บขส. อำเภอป่าโมก ประมาณ 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที นอกจากนี้ยังมี รถตู้สาย กรุงเทพฯ ? อ่างทอง (สายใน) วิ่งจากอนุสารีย์ชัยสมรภูมิ ? บขส. จังหวัดอ่างทอง

จำนวนผู้เข้าชม :358