บึงพรานอบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงพรานอบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลวังโมกข์ อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056692200
latitude :  16.51
longitude :  100.11
รายละเอียด :  ในพื้นที่ ต.วังโมกข์ มีบึงธรรมชาติอยู่ 1 แห่ง คือ บึงพรานอบ ตั้งอยู่บ้านดงยาง หมู่ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 108 ไร่ ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงโดยการขุดลอก แต่ยังต้องทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เช่น การปลูกต้นไม้หรือทำสวนหย่อม เนื่องจากพื้นที่สามารถกักเก็บน้ำได้จำนวนมาก อบต.วังโมกข์จึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังประมงจังหวัดพิจิตร เพื่อให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด และสามารถปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนได้
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :503