ตลาดเก่าร้อยปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดเก่าร้อยปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ตำบลหนองเต่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.95
longitude :  100.58
รายละเอียด :  ตลาดหนองเต่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่กว่าร้อยปี เคยเจริญรุ่งเรืองสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชุมชนชาวจีนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพค้าขาย การเดินทางใช้เส้นทางการคมนาคมโดยรถไฟ และเรือเป็นหลัก จึงทำให้มีการค้าขายในสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก
การเดินทาง :  -รถยนต์ ใช้ถนนคันคลองชลประทานห่างจากวงเวียนสระแก้ว ประมาณ28 กม. -รถไฟ เริ่มจากสถานีลพบุรีมุ่งไปทางเหนือปลายทางสถานีหนองเต่า โดยขบวนท้องถิ่นที่401/402 ลพบุรี-พิษณุโลก-ลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :505