หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > บ้านหมี่ > วัดพานิชธรรมิการาม
วัดพานิชธรรมิการาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพานิชธรรมิการาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.95
longitude :  100.59
รายละเอียด :  วัดพานิชธรรมิการามตั้งอยู่หลังตลาดหนองเต่า ห่างจากอำเภอบ้านหมี่ 11 กม. ณ ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัลดพบุรี สร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2469ชื่อเดิมวัดเจริญธรรมพานิช และในปี 2486ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพานิชธรรมิการาม เพื่อให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ต่อมาพระครูธรรมาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ 2 ชั้น โดยชั้นล่างก่อสร้างเป็นรูปเต่าโดยพระอุโบสถวางอยู่บนหลังเต่า
การเดินทาง :  -รถยนต์ เส้นทาง 3196 ถนนคันคลองชลประทานห่างจากวงเวียน สระแก้ว ประมาณ 28 กม. -รถไฟ เริ่มจากสถานีลพบุรีมุ่งไปทางทิศเหนือปลายทางสถานีหนองเต่า โดยขบวนท้องถิ่น 401/402 ลพบุรี-พิษณุโลก-ลพบุรีั

จำนวนผู้เข้าชม :500