หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > บุรีรัมย์ > กระสัง > ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนองเต็ง
ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนองเต็ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนองเต็ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดคุรุราษฎร์บำรุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมืออุปกรณ์การทำมาหากิน ของใช้ในอดีต บ้านชนสามเผ่า เขมร ส่วย ลาว ฯลฯ
การเดินทาง :  จากจังหวัดบุรีรัมย์ - สุรินทร์ เส้นทางหลวงหมายเลข 226 ถึงบ้านโนนแดง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง ก่อนถึงเขตจังหวัดสุรินทร์ เลี้ยวซ้าย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :399