หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีการพัฒนาจากไหมพื้นฐานมาเป็นผลผลิตจากผ้าไหมหลายแบบเช่น ไหมหางกระรอกคู่ ไหมตีนแดง นอกจากจะเป็นไหมแล้วยังมีผ้าฝ้ายตีนแดง ที่กำลังได้รับความนิยม เพราะราคาไม่แพง อีกทั้งยังเป็นไหมเอกลักษณ์อำเภอห้วยราชอีกด้วย
การเดินทาง :  หมู่บ้านไหม ตั้งอยู่บนถนนสายห้วยราช-บ้านปรือ ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการปกครองอำเภอห้วยราช ประมาณ 2.5 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :387