วัดดอยติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอยติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.55
longitude :  99.05
รายละเอียด :  นักเดินทางที่ขับรถบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หมายเลข 11 ผ่านไปผ่านมาจะสะดุดตากับ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้าวัดดอยติ ขนาดความสูง 21 เมตร หน้าตักกว้าง 18 เมตร โดยการริเริ่มของนายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนขณะนั้น เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย พระประธาน "พระเจ้ากิตติ" มีลักษณะแปลก ต่างไปจากพระพุทธรูปที่เราเห็นทั่วไป คือสองพระกรซ้อนทับกันบนหน้าตัก สองพระบาทห้อยลงมาจากพระแท่นแก้ว มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาล ความตอนหนึ่งจากประวัติกล่าวว่า "....ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเชิงดอยลูกนี้ ก็มาคิดในใจว่า ครั้งหนึ่งได้อนุญาตให้ชายมานพผู้หนึ่ง สร้างพระพุทธรูปแทนพระองค์ไว้ เมื่อพระพุทธองค์ได้ระลึกคิดยังคำนั้น ก็ได้เสด็จลีลาขึ้นไปยังบนดอยลูกนั้น เมื่อเสด็จเข้าไปในวิหาร ข้าพุทธเจ้าก็ได้เห็นพระพุทธรูปที่ชายมานพสร้างไว้ ฝ่ายพระพุทธรูปก็แลเห็นพระพุทธเจ้า ก็เหมือนดังมีจิตตะวิญญาณ มีใจสะท้านกลัว จึงจะลุกลงจากที่นั่งแท่นแก้ว แล้วได้เอาเท้าทั้งสองลงมา ส่วนมือทั้งสองยังไม่ทันได้คลาย ยังซ้อนกันอยู่เหมือนเดิม เมื่อพระพุทธเจ้าเห็นดังนั้น จึงได้ยกมือเบื้องขวาห้ามเอาไว้ แล้วตรัสว่า ท่านอย่าไปไหนท่านจงอยู่ที่นี้ เพื่อจะได้รักษาสืบพระพุทธศาสนาต่อไป ตราบต่อเต่าห้าพันพระวัสสาแล ..." ฉะนั้นพระพุทธรูปจึงมีลักษณะ นั่งปล่อยขาทั้งสองข้างลงมา ส่วนพระหัตถ์ซ้านขวายังวางซ้อนกัน อยู่บนแท่นแก้วในพระวิหารมาจะถึงปัจจุบันนี้ เรียกว่า พระเจ้ากิตติวัดดอยติ และหลังวิหารที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จจากเชิงดอยนั้น คณะศรัทธาได้สร้าง พระพุทธรูปปางลีลา ประดิษฐานไว้แทนพระองค์สืบมา และ บันไดนาคทางขึ้นทางทิศใต้ ต่างจากที่อื่นอีกเช่นกันคือ นาคทั้งสองตัวหันหน้าขึ้นสู่ พระวิหาร และมีบันไดลงทางทิศเหนือมีนาคอีกสองตัวหันหน้าลงสู่ถนนเบื้องล่าง ผมอ่านตำนานแล้วแปลความได้ไม่ชัดเจน ท่านใดสงสัยประการใด ก็ไปสอบถามและศึกษาตำนานได้ที่วัดดอยติได้......... ปัจจุบันได้ก่อสร้างบันไดนาคต่อเพิ่มเป็นสองช่วง จนถึงตีนเขาทั้งสองข้าง
การเดินทาง :  ตั้ง...ริมถนน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หมายเลข 11 ช่วงเชียงใหม่ลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม :517