ภูหลังเย็น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูหลังเย็น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อบต.นาเลิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านคำหมาไน ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
การเดินทาง :  จาก จ.อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ มาถึง ต.นาเลิน บ้านคำหมาไน

จำนวนผู้เข้าชม :579