น้ำตกวังใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกวังใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  น้ำตกวังใหญ่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก บ้านก่อ หมู่ที่ 7 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.44
longitude :  104.49
รายละเอียด :  น้ำตกวังใหญ่..ศรีสะเกษ น้ำตกวังใหญ่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก บ้านก่อ หมู่ที่ 7 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก รอบน้ำตกก็จะเป็นความงามตามธรรมชาติน้ำตกที่สวยงาม รอบ ๆ บริเวณเติมเเต่งเพิ่มความสวยงามทิวทัศน์ตวามธรรมชาติ ท่องเที่ยวได้ตลอดปี เป็นน้ำตกที่มีลำธารไหลมาจากเทือกเขาพนมดงรัก น้ำตกมีความสูงประมาณ 5 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดเเนวน้ำตกและยังสามารถศึกษาพืขสมุนไพร ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิด ในเขตเทือกเขาพนมดงรักในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว จะน่าเที่ยวมากที่สุด
การเดินทาง :  ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าทางใต้ไปยังเส้นทาง 221 วิ่งผ่าน 1 วงเวียน 900 ม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ เส้นทาง 221 21.4 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ เส้นทาง 2335 22.9 กม. เลี้ยวซ้าย 1.8 กม. เลี้ยวซ้าย 10.3 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :981