น้ำตกภูละออ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกภูละออ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  น้ำตกภูละออตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก มีพื้นที่ ติดตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.48
longitude :  104.67
รายละเอียด :  น้ำตกภูละออตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก มีพื้นที่ ติดตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ น้ำตกภูละออเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จึงยังไม่มีนักเขาไปเที่ยวชมมากนัก ป่าบริเวณนั้นก็ยังไม่ถูกทำลายซึ่งสภาพป่ายังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบรูณ์ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ และมีน้ำตกที่สวยงามในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ ทางเดินเท้าจากบริเวณลานจอดรถถึงน้ำตก ในระยะทางไปกลับประมาณ 4 กิโลเมตร ได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางที่ให้ความรู้เรื่องพืชพันธุ์และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติของนักท่องเที่ยวที่ต้องการชื่นชมธรรมชาติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้แล้วบริวเณรอบๆน้ำตกภูละออยังได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางที่ให้ความรู้เรื่องพืชพันธุ์และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง
การเดินทาง :  เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่น้ำตกภูละออ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตำบลเสาธงชัย การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 221 (กันทรลักษ์-ผามออีแดง) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ถึงบ้านภูมิซรอล-น้ำตกสำโรงเกียรติ ประมาณ 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายสู่น้ำตกภูละอออีก 2.5 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสาย

จำนวนผู้เข้าชม :914