ปราสาทตาเล็ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทตาเล็ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ปราสาทตาเล็ง (สร๊อกปราสาท) ตั้งอยู่ที่ บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.73
longitude :  104.02
รายละเอียด :  ปราสาทตาเล็ง (สร๊อกปราสาท) ตั้งอยู่ที่ บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ใกล้เคียงกับตระเปียงละเบิก (หนองละเบิก) สามารถเดินทางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 และเส้นทางภายในอำเภออีกประมาณ 11 กิโลเมตรปราสาทตาเล็ง ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะเป็นปรางค์เดี่ยว ตั้งอยู่บนฐานองค์ปรางค์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปัจจุบันสภาพเหลือเพียงผนังด้านหน้าและผนังข้างบางส่วน มีประตูเข้าได้ทางเดียว อีกสามด้านเป็นประตูหลอก ลักษณะสำคัญคือ เสาติดผนังประตูหน้าทั้งสองข้างยังคงพบลวดลายสลักเต็มแผ่นอย่างสวยงาม เป็นลายก้านขด และยังพบว่ามีทับหลังวางอยู่หลายชิ้น หนึ่งในนั้นเป็นภาพสลักพระอินทร์ทรงช้าง ในเรือนแก้วหน้ากาล ซึ่คายท่อนพวงมาลัยออกมาจากปาก และยึดท่อนพวงมาลัยนั้นไว้ในมือด้วย นอกจากนี้ยังพบทับหลังสลักภาพฤๅษีนั่งเรีนงกันในท่าสมาธิ 7 ตน จากหลักฐานสันนิษฐานว่าสร้าง ปราสาทนี้ในราว พ.ศ. 1560 - พ.ศ. 1630 สภาพปัจจุบันของตัวปราสาทตาเล็ง รอบตัวปราสาทมีหินมีส่วนประกอบของปราสาทตกอยู่หลายชิ้นกระจัดกระจาย ตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุหลายร้อยปี เช่น ต้นสำรอง ต้นตะแบก ต้นมะขาม ต้นข่อย ในวันที่ 14 เมษายน ของทุกๆปี ปราสาทตาเล็งจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานวันกตัญญูผู้สุงอายุ รดน้ำดำหัวผู้เฒ่า ตำบลปราสาท มีการละเล่นประเพณีพื้นบ้านทุกปี
การเดินทาง :  ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ มุ่งหน้าทางเหนือ ไปยังเส้นทาง 2201 เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ เส้นทาง 2201 2.7 กม. เบี่ยงขวาเล็กน้อย 16.9 กม. เลี้ยวขวา 170 ม. เลี้ยวขวา 110 ม.

จำนวนผู้เข้าชม :874