หน้าแรก > ภาคกลาง > พระนครศรีอยุธยา > ผักไห่ > นมัสการหลวงพ่อศรีอาน
นมัสการหลวงพ่อศรีอาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  นมัสการหลวงพ่อศรีอาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดนาคูสว่างอารมณ์ราษฎร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวตำบลนาคู จะมีการทำบุญประจำทุกปี
การเดินทาง :  ถนนสุพรรณ - ป่าโมก

จำนวนผู้เข้าชม :392