ปราสาทตําหนักไทร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทตําหนักไทร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่บ้านตำหนักไทร ตำบลบักดอง ริมทางหลวงหมายเลข 2127 (ขุนหาญ-บ้านสำโรงเกียรติ) ห่างจากอำเภอขุนหาญ 20 กิโลเมตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.54
longitude :  104.48
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่บ้านตำหนักไทร ตำบลบักดอง ริมทางหลวงหมายเลข 2127 (ขุนหาญ-บ้านสำโรงเกียรติ) ห่างจากอำเภอขุนหาญ 20 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 81 กิโลเมตรปราสาทตำหนักไทร เป็นปราสาทอิฐหลังเดียวบนฐานศิลาทราย พื้นที่รอบๆ มีการปรับสภาพจนราบเรียบ ปราสาทก่อด้วยอิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดกว้าง-ยาว 4 เมตร ย่อมุมไม้สิบสอง มีประตูเข้าออกได้ด้านเดียว คือ ด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นด้านหน้า อีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก คือ สลักเป็นรูปบานประตูลงในเนื้ออิฐ บริเวณทางเข้ามีสิงห์จำหลักสองตัว เฉพาะด้านหน้ากรอบประตูเป็นหินทราย แต่เดิมเคยมีทับหลังเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ มีพระชายาลักษมีนั่งอยู่ที่ปลายพระบาท และมีพระพรหมผุดมาจากพระนาภี สองข้างพระพรหมเป็นรูปฤาษีและบุคคลนั่งในซุ้มเรือนแก้ว ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ปราสาทตำนักไทรเป็นเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ปราสาทตำหนักไทร บ้านตำหนักไทร ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นปราสาทอิฐหลังเดียวโดดๆ จากการขุดแต่ง-ขุดค้นในเบื้องต้นคาดว่าเป็นปราสาทอิฐเก่าแก่องค์หนึ่ง โดยพบหลักฐานโบราณวัตถุต่างๆ จำนวนมาก เช่น หอยสังข์ทักษิณาวัตร ชิ้นส่วนเทวรูป ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยอิฐ
การเดินทาง :  จากที่ว่าการอำเภอขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าทางตะวันออก 14 ม. เลี้ยวซ้าย ไปยัง เส้นทาง 2128 40 ม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ เส้นทาง 2128 วิ่งผ่าน 1 วงเวียน 1.5 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ เส้นทาง 2127 11.9 กม. เลี้ยวขวา 77 ม.

จำนวนผู้เข้าชม :874