ปราสาทบ้านสมอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทบ้านสมอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ปราสาทบ้านสมอ ตั้งอยู่ที่บ้านทามจาน ต.สมอ อ.ปรางค์กู่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.82
longitude :  104.11
รายละเอียด :  ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านทะมอ หรือ ปราสาทบ้านทามจาน มีลักษณะเป็นปราสาทขอมโบราณขนาดเล็ก ภายในขององค์ปรางค์มีรูปปฏิมากรรมจำหลัก ประดิษฐานอยู่ สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที 18 หลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบ้านสมอเป็นอโรคยศาล หรืออโรคยศาลา หรือโรงพยาบาล หนึ่งในจำนวน 102 แห่ง ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมโบราณ โปรดให้สร้างขึ้นปรางค์ประธานก่อด้วยศิลาแลงเช่นเดียวกับอโรคยศาลแห่งอื่นๆ ปรากฏทับหลังที่ยังแกะสลัยลวดลายไม่เสร็จประดับอยู่ที่ซุ้มประตูด้านทิศใต้ ด้านหน้าทางทิศตะวันออกมีบายราย หรือสระน้ำโบราณขนาดใหญ่อยู่
การเดินทาง :  จากที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ ตำบล พิมาย จังหวัด ศรีสะเกษ มุ่งหน้าทางเหนือ 2.1 กม. วิ่งตรงต่อไปยัง เส้นทาง 2167 600 ม. เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน เส้นทาง 2167 8.9 กม. เลี้ยวซ้าย 1.0 กม. เลี้ยวขวา 700 ม. เลี้ยวซ้าย 240 ม.

จำนวนผู้เข้าชม :658