บึงนกเป็ดน้ำไพรบึง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงนกเป็ดน้ำไพรบึง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บึงนกเป็ดน้ำไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.75
longitude :  104.36
รายละเอียด :  หนองใหญ่หรือบึงนกเป็ดน้ำไพรบึงเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ และยังเป็นอีกส่วนของลำห้วยชลัง ซึ่งไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของเขตเทศบาล สภาพดินเหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ หนองใหญ่เป็นศุนย์รวมของ ฝูงนกเป็ดน้ำกำลังโผบิน หมายถึง นกเป็ดน้ำซึ่งเป็นสัตว์ป่าอนุรักษ์และได้รับความคุ้มครอง มีแหล่งพักอาศัยชุกชุมในบึงนกเป็ดน้ำไพรบึง อันเป็นแหล่งสันทนาการและท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลไพรบึง และของจังหวัดศรีสะเกษ
การเดินทาง :  ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร แล้วแยก ขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๑ ไปอีกประมาณ ๒๐ กิโลเมตร จะพบบึงอยู่ทางซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :729