เมืองใหม่ช่องสะงำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เมืองใหม่ช่องสะงำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่บริเวณช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.35
longitude :  104.06
รายละเอียด :  จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เป็นจุดผ่านแดนถาวรของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมต่อกับช่องจวม อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546เส้นทางช่องสะงำ เป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปผ่านไปยังนครวัด-นครธม ด้วยระยะทางเพียง 135 กิโลเมตร นับเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางได้สะดวก และเดินทางไปกลับได้ในวันเดียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา จังหวัด ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการก่อสร้างเมืองใหม่ขึ้นบริเวณห่างจากด่านพรมแดน ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยใช้ชื่อว่า "เมืองใหม่ช่องสะงำ" เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนในพื้นที่ดังกล่าว แต่เนื่องจากชายแดนบริเวณใกล้เคียงมีการปะทะกันบ่อยครั้ง ส่งผลให้ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ ยังไม่สามารถเปิดทำการได้จนปัจจุบันเมืองใหม่ช่องสะงำ ประกอบด้วยอาคารส่วนราชการ อาคารพาณิชย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสาธารณูปโภคต่างๆ อีกทั้งยังได้มีการ ประกาศจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสะงำแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553
การเดินทาง :  ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าทางใต้เลี้ยวซ้าย 110 ม. เลี้ยวขวา 400 ม. เลี้ยวซ้าย 160 ม. เลี้ยวขวา 5.6 กม. เลี้ยวซ้าย 210 ม. เลี้ยวขวา ซอยที่ 1 1.2 กม. เลี้ยวขวา ไปยัง เส้นทาง 4001 3.1 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ เส้นทาง 4001 9.0 กม. วิ่งตรงต่อไปยัง เส้นทาง 2341 16.5 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :712