วัดกุฏิการาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกุฏิการาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 วัดกุฏิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0913835276
latitude :  16.67
longitude :  99.58
รายละเอียด :  ภายในวัดมีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีหลวงพ่อโต หลวงพ่อกัน ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอพรานกระต่าย มีสระน้ำนันทวดีเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงทุกปีของชาวอำเภอพรานกระต่าย
การเดินทาง :  เดินทางโดยเส้นทางหลวงหมายเลข 101 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 26 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :495