น้ำตกนาตราว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกนาตราว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  น้ำตกนาตราว ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ในท้องที่ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกนาตราว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมากน้ำไหลผ่านผลาญหิน ความสูงประมาณ 18 เมตร เป็นน้ำตกที่อยู่ในระหว่างการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม มีน้ำไหลในช่วงฤดูฝนและต้นฤดูหนาว การคมนาคม ระยะทางจากแยกถนน รพช. บ้านโคกตาล - บ้านไพรพัฒนา (บริเวณแยกบ้านโนนจำปา) ประมาณ กม. เป็นถนนลูกรังสลับกับมีหินโผล่ ค่อนข้างขรุขระและลำบาก ประมาณ 14 กิโลเมตร และเดินทางต่ออีกประมาณ 3 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวผู้สนใจสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวขับเคลื่อน 4 ล้อ เข้าไปเที่ยวชมได้ โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาเป็นผู้นำทางให้
การเดินทาง :  การคมนาคม ระยะทางจากแยกถนน รพช. บ้านโคกตาล - บ้านไพรพัฒนา (บริเวณแยกบ้านโนนจำปา) ประมาณ กม. เป็นถนนลูกรังสลับกับมีหินโผล่ ค่อนข้างขรุขระและลำบาก ประมาณ 14 กิโลเมตร และเดินทางต่ออีกประมาณ 3 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวผู้สนใจสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวขับเคลื่อน 4 ล้อ เข้าไปเที่ยวชมได้ โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาเป็นผู้นำทางให้

จำนวนผู้เข้าชม :924