หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ศรีสะเกษ > เมืองศรีสะเกษ > งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย ศรีสะเกษ
งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย ศรีสะเกษ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย ศรีสะเกษ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.11
longitude :  104.31
รายละเอียด :  การแสดงแสงเสียง ชุด ศิวราตรีแห่งศรีพฤทเธศวร ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษในงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ถือเป็นงานประเพณีประจำปีของทางจังหวัดศรีสะเกษ ที่จัดขึ้นท่ามกลางดงดอกลำดวน กว่า ๕๐,๐๐๐ ต้น ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ"...ศรีสุกรรมมากำเสตงงิ ได้รับพระราชทานเมืองวิเภทะ จากพระบาทกัมรเตงกันดวนอัญศรีสุริยวรมันเทวะ(พระเจ้าสุริยะวรมันที่ ๑) เมื่อปีมหาศักราช ๙๕๐ หรือ พุทธศักราช ๑๔๘๐ พร้อมกับพระราชทานชื่อเมืองให้นามว่า ?กุรุเกษตร? ศรีสุกรรมมากำเตงงิ มีมเหสีนาม พระนางศรีเทวี มีบุตรีวัยรุ่น นามว่า ?ไตภัทระ? (นางสาวภัทระ) เมื่อครองกรุงกุรุเกษตรแล้ว คราหนึ่งออกตรวจราชการเที่ยวป่าเดินทางมาถึงสดุกอำพึลเมืองในอาณาเขตปกครอง ตั้งค่ายพักแรมข้างสระน้ำ จึงได้พบว่าน้ำในสระนั้นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ผู้อาบกินมีสุขภาพพลานามัยดี เวลานั้นได้รับข่าวว่าพระเจ้าสุริยะวรมันโปรดให้เข้าเฝ้า จึงได้เข้าเฝ้าพร้อมกับนำไตภัทระ บุตรีไปด้วย เพื่อถวายตัวเป็นข้าบาทบริจาริกาแต่เมื่อพระเจ้าสุริยะวรมันทราบเรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้ว ทำให้รู้สึกแปลกพระทัย จึงตรัสสั่งให้สร้างเทวาลัยและให้พราหมณาจารย์ทำพิธีอัญเชิญมหาเทพสถิต ณ ที่นั้น เพื่อให้ชาวเมืองได้สักการะบูชาบวงสรวง และโปรดให้ไตภัทระเป็นข้าบาทแด่มหาเทพ และพระราชทานนามไตภัทระ เป็น ?พระเทวีศรีกุรุเกษตร? เพื่อเป็นพลีกรรมบวงสรวง ?ศรีพฤทเธศวร? เทวรูปแห่ง ?กัมรเตงชคตศรีพฤทเธศวร? หรือ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ เชื่อกันว่า ณ ที่แห่งนี้ คือส่วนหนึ่งของอดีตกาลอันรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ..."
การเดินทาง :  การแสดงศรีพฤทเธศวร ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม อ.เมือง ซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำ และทุกปีในวันศุกร์-อาทิตย์ที่ ๒ ของเดือนมีนาคม จากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าทางใต้ เลี้ยวขวา ไปยัง ถนน กสิกรรม 160 ม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนน กสิกรรม 750 ม. เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน ถนน กสิกรรม 1.6 กม. เลี้ยวขวา 950 ม. เลี้ยวซ้าย 300 ม. เลี้ยวขวา ปลายทางจะอยู่ทางขวา

จำนวนผู้เข้าชม :626