คอคอดกระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  คอคอดกระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งมรดกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
การเดินทาง :  การเดินทางสะดวกเพราะติดกับถนนเพชรเกษม

จำนวนผู้เข้าชม :314