สวนสาธารณะหนองทุ่งใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะหนองทุ่งใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.48
longitude :  103.19
รายละเอียด :  หนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งอาหารของคนในพื้นที่
การเดินทาง :  โดยรถโดยสารประจำทางสายอุดรธานี -บ้านม่วง และรถยนต์ส่วนบุคคล ประมาณ 60 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :383