วัดมหาพุทธาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมหาพุทธาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองศรีสะเกษ มีวิหารซึ่งเป็นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ คือ ?หลวงพ่อโต? เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย มีความสูงจากฐานถึงยอดเกศ 6.85 เมตร หน้าตักกว้าง 3.50 เมตร เดิมเป็นพระพุทธรูปศิลาจำหลัก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยขอมซึ่งมีอายุร่วมพันปีมาแล้ว แต่มาสร้างเพิ่มเติมขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด มีหลักฐานบ่งชี้ว่าองค์พระแท้จริงแล้วเป็นหินดำเกลี้ยง แต่มีการฉาบปูนทับองค์พระไว้เพื่อป้องกันมิจฉาชีพมาโจรกรรมไปในครั้งอดีต
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ใกล้บริเวณสถานีรถไฟศรีสะเกษ

จำนวนผู้เข้าชม :594