ศาลหลักเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนเทพาตัดกับถนนหลักเมือง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เดิมศาลหลักเมืองเก่ามีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากก่อสร้างในปี พ.ศ. 2519 จังหวัดศรีสะเกษจึงได้ทำการก่อสร้างศาลหลักเมืองใหม่ขึ้นมาในบริเวณเดิม และได้ขยายบริเวณให้กว้างออกไปอีก รูปแบบก่อสร้างเป็นแบบจัตุรมุข องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปหัวใจเม็ดทรงมัตถกะ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2531
การเดินทาง :  ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียงเล็กน้อย

จำนวนผู้เข้าชม :698