หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ศรีสะเกษ > เมืองศรีสะเกษ > สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ถ.เลียงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เดิมเป็นทุ่งและป่าละเมาะ ต่อมาเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้พัฒนาเพื่อสร้างเป็นศูนย์ประสานการท่องเที่ยวอิสานใต้ พัฒนาให้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนออกกำลังกายของประชาชน เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ , พิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมาของจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมขอมโบราณและชนเผ่าพื้นเมือง 4 ชนเผ่า ได้แก่ เขมร ส่วย ลาว เยอ , โดมแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและพันธุ์พืชพื้นเมือง และพัฒนาให้มีจุดชมวิวของเมืองศรีสะเกษ โดยกำลังดำเนินการก่อสร้างหอคอยชมวิวและอาคารแสดงอารยธรรมขอมโบราณ
การเดินทาง :  ถ.เลียงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

จำนวนผู้เข้าชม :929