พระธาตุทรายทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุทรายทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 16 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.49
longitude :  99.01
รายละเอียด :  ตามหนังสือประวัติวัดพระธาตุทรายทอง เล่าไว้ว่า ทางมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ได้หลักฐานชิ้นนี้มาจากประเทศอินเดีย กล่าวถึงประวัติวัดพระธาตุทรายทองว่า เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังดอยน้อยนี้เพื่อทรงโปรดชาวเม็ง ชาวยอง ที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ พร้อมกับตรัสว่า ในอนาคตบริเวณนี้จะเป็นที่ดำรงพระพุทธศาสนาตลอด ๕ พันปี ชาวเม็งกับชาวยองพากันปลาบปลื้มใจมาก เมื่อพระพุทธองค์จะเสด็จกลับ จึงกราบทูลขอรอยพระพุทธบาท พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประทับรอยพระหัตถ์และรอยพระบาทไว้บนหน้าผา ซึ่งเป็นแผ่นหินใหญ่หลังวัดพระธาตุทรายทองแห่งนี้ แล้วทรงไปตากผ้าจีวรที่วัดพระบาทตากผ้าอีกด้วย หลังจากทรงปรินิพพานแล้ว พระมหากัจจายนะ ได้นำพระบรมสารีริกธาตุ ๓ องค์ คือ ส่วนพระเศียร, ส่วนหน้าอก (พระอุระ), ส่วนนิ้ว (พระดรรชนี) รวมเป็น ๓ องค์ ขนาดองค์ละเท่าเมล็ดทรายทองใส่มาในบาตร โดยทางนภากาศมาลงบรรจุไว้ในพระธาตุแห่งนี้ ๑,๔๐๐ ปีต่อมา พระแม่เจ้าจามเทวี เจ้าผู้ครองนครหริภุญชัย เห็นว่าพระธาตุองค์เดิมยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จึงทรงสร้างเจดีย์ครอบองค์เก่าไว้ และประทับวัดนี้เมื่อครั้งบวชเป็นชี เมื่อพระนางสวรรคต วัดนี้ก็กลายเป็นวัดร้างถึง ๔๐๐ ปีมาแล้ว ผู้เฒ่าผู้แก่หลายท่านในชุมชนบ้านทรายทองเคยเห็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเป็นแสงสว่างหรือดวงแก้วขนาดเท่ามะพร้าว มีสีเขียวมรกตปนขาวลอยไปลอยมาบริเวณนั้นและมีแสงสว่างจ้าในวันสำคัญๆ ทางพระพุทธศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยน้อยหรือพระธาตุทรายทอง มีขึ้นในเดือนมิถุนายน แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ เหนือของทุกปี
การเดินทาง :  การเดินทางไปวัดพระธาตุทรายทอง สามารถเข้าทางสามแยกดอยติ เลี้ยวเข้าไปทางสายตัวเมืองลำพูน และให้สังเกตป้ายชี้ทางสีน้ำเงินชี้ว่าให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางบ้านทรายทอง ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของถนน แล้วต่อจากนั้นก็ตรงไปเรื่อยๆ เลยครับ วัดพระธาตุทรายทองจะอยู่ด้านซ้ายของถนนใหญ่

จำนวนผู้เข้าชม :591