บึงหนองเรือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงหนองเรือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 ตำบลโพนสูง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042145708
latitude :  17.66
longitude :  103.29
รายละเอียด :  บึ่งนองน้ำขนาดใหญ่
การเดินทาง :  จาก อำเภอบ้านดุง มาที่เที่ยวทางตอนเหนือ ถนนสาย บ้านดุง - ดงเย็น

จำนวนผู้เข้าชม :335