วัดเดชานุสรณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเดชานุสรณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระพุทธรูปศิลาปางสมาธิ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ?พระพุทธรูปศิลาแดง? อายุกว่า ๒๐๐ ปี เป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๔๔ เมตร สูง ๑.๗๖ เมตร ประดิษฐานอยู่ ณ วัดเดชานุสรณ์
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :59