หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > เมืองสุราษฎร์ธานี > ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตบ้านบางโพธิ์
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตบ้านบางโพธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตบ้านบางโพธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  9.19
longitude :  99.26
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตชุมชนบางโพธิ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ ล่องแพชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมสายน้ำคลองพุนพินตลอดจนระบบนิเวศน์ริมฝั่งคลองที่ได้รับอิทธิพลทั้งจากน้ำจืดและน้ำเค็ม ชมการสาธิตหัตถกรรมจักรสานจากมะพร้าว /การทำใบจาก/การต่อเรือ เรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้านและทำสวน นั่งเรือชมแสงหิ่งห้อยยามค่ำคืน
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ 2007 ระยะทางห่างจากศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :313