หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > เมืองฉะเชิงเทรา > อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในตำบล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บริเวณสถานที่ให้อาหารปลาธรรมชาติ หน้าวัดขวัญสะอาด ม.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธ์ปลา และที่สำคัญต้องการให้ประชาชนหันหน้าเข้าสู่วัดกันมากขึ้น จึงมีการปรับปรุงสถานที่ให้อาหารปลาให้มีความสวยงาม ร่มรื่น มีที่นั่งสำหรับการนั่งพักผ่อน และเป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
การเดินทาง :  จากถนนเส้นทางคลองประเวศ มาถนนเส้นทางคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต แล้วเลี้ยวซ้ายสะพานโค้งวัดขวัญสะอาด

จำนวนผู้เข้าชม :558