เจดีย์แม่หม้าย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์แม่หม้าย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านสันเจดีย์ริมปิง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.34
longitude :  98.71
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านสันเจดีย์ริมปิง มีการทำบุญสักการะเป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  โดยพาหนะส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :501