หน้าแรก > ภาคใต้ > นราธิวาส > สุคิริน > ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ
ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3 บ้านโต๊ะโมะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิดใจของชาวบ้านตำบลภูเขาทอง ชาวอำเภอสุคิริน และชาวอำเภอสุไหงโกลก เป็นศาลดั้งเดิมที่กำเนิดตำนานเจ้าแม่โต๊ะโมะ
การเดินทาง :  สายสุไหงโกลก - แว้ง - สุคิริน - บ้านโต๊ะโมะ ถนน หมายเลข 4207 จากอำเภอสุคิริน ถึงบ้านโต๊ะโมะ ระยะทาง 25 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :284