หน้าแรก > ภาคใต้ > นราธิวาส > สุคิริน > ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญบั้งไฟ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลภูเขาทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นประเพณีบุญบั้งไฟ แห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากตำบลภูเขาทองมีราษฎรอพยพมาจากภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ และได้นำเอาศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงานมาด้วย
การเดินทาง :  สุไหงโก-ลก - แว้ง - สุคิริน - บ้านโต๊ะโมะ ถนนหมายเลข 4207 ระยะทางจากอำเภอสุคิริน ถึง ตำบลภูเขาทอง ระยะทาง 25 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :306