การร่อนทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การร่อนทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตำบลภูเขาทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านตำบลภูเขาทอง หลังจากการกรีดยางและทำสวน อีกอาชีพหนึ่งที่ทำร้ายได้ให้แก่ชาวบ้านในพ้ืนที่คือการร่อนทอง
การเดินทาง :  สายสุไหงโก-ลก - แว้ง - สุคิริน - บ้านโต๊ะโมะ ถนนหมายเลข 4207 ระยะทางจากอำเภอสุคิริน ถึง ตำบลภูเขาทอง ระยะทาง 25 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :304