วัดหาดเจ้าสำราญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหาดเจ้าสำราญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 บ้านหาดเจ้าสำราญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.01
longitude :  100.07
รายละเอียด :  กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุภายในโบสถ์และกุฏิเจ้าอาวาสเพื่อเป็นศิริมงคล กราบไหว้และขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธศรีมณีรัตน์ (เชื่อกันว่าบนบาลใดๆ ก็จักได้สัมฤทธิ์ผล) กราบไหว้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารณ์โตพรมรังษีบริเวณด้านหน้าวัด และสนทนาธรรมกับหลวงตาไก่ เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าสำราญ องค์ปัจจุบัน
การเดินทาง :  เดินทางบนเส้นทางหมายเลขทางหลวง 3177 จนสุดถนน เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 200 เมตร วัดจะตั้งตรงข้ามกับโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) หมู่ 2 บ้านหาดเจ้าสำาญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดหาดเจ้าสำราญ หรือติดต่อสอบถามรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032 - 441- 422-3

จำนวนผู้เข้าชม :531