สวนสาธารณะเกาะลำพู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะเกาะลำพู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077272941
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ มีลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำ มีถนนรอบเกาะ มีอุปกรณ์การออกกำลังกาย และลานกีฬาหลายประเภท
การเดินทาง :  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชม :353