พิพิธภัณฑ์เมืองท่าทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์เมืองท่าทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  วัดเขาพระนิ่ม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่นำเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมไปใช้เพื่อทำให้พิพิธภัณฑ์มีลักษณะเป็น ?แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
การเดินทาง :  จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้ทางหมายเลข 401 ไปทางอำเภอกาญจนดิษฐ์เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดกาญจนดิษฐ์ ไปประมาณ 2.5 กม.เลี้ยวขวาไปตามถนนสาย 4177อีกประมาณ 8 กม. เมื่อข้ามสะพานข้ามคลองท่าทอง เลี้ยวขวาเข้าทางวัดพระนิ่ม ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง

จำนวนผู้เข้าชม :378