หลวงพ่อโต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อโต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมะโนรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดดอนมะโนรา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมะโนรา
การเดินทาง :  จากศาลากลางจังหวัด ตามถนนสายสุมทรสงคราม - บางแพ ประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :335