หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > หางดง > กลุ่มสายใยรักบ้านบ่อ
กลุ่มสายใยรักบ้านบ่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มสายใยรักบ้านบ่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.71
longitude :  98.91
รายละเอียด :  ปี พ.ศ. 2555 สำนักงานเกษตร อำเภอหางดง ให้การสนับสนุนการอบรมอาชีพ การทำแหนม ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านบ่อ ทางกลุ่มจึงได้ผลิตสินค้าเพื่อส่งขายให้ทั้งในชุมชน นอกชุมชนและคณะผู้มาศึกษาดูงานในตำบล มาจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ

จำนวนผู้เข้าชม :923