เกษตรผสมผสาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกษตรผสมผสาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านศาลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.71
longitude :  98.92
รายละเอียด :  นายประชัน จันต๊ะมงคล หัวหน้าครอบครัว กับแนวความคิดที่ว่าปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก จึงเกิดการทำไร่นาสวนผสม มีการจัดการพื้นที่นาข้าวประมาณ 7 ไร่ ปรับมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืช ทำนาข้าว เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ ฯลฯ การประยุกต์การเลี้ยงหมูเพื่อเอามูลมาผลิตแก๊สชีวภาพ นำมาใช้สำหรับหุงต้มอาหาร และแสงสว่าง จากการเป็นครัวเรือนตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงปี 2550 และจากการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  หมู่ที่ 2 บ้านศาลา

จำนวนผู้เข้าชม :891