หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > หางดง > ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ
ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.71
longitude :  98.89
รายละเอียด :  ด้วยจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดของชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ ตลอดจนผู้นำชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และปัจจัยสี่ โดยไม่ต้องการให้ผู้ใดมาบุกรุกทำลายป่า หรือยึดครองเป็นของตนเอง ชุมชนจึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป โดยมีแนวคิดว่า ทรัพยากรป่าไม้ในหมู่บ้านนั้น จะสามารถดำรงอยู่ได้ ถ้าคนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษา จึงมีการจัดเวรยามเฝ้าระวังการเข้าออกของบุคคลในหมู่บ้าน ไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนผืนป่า
การเดินทาง :  หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ

จำนวนผู้เข้าชม :1003