หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > หางดง > ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง
ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.71
longitude :  98.90
รายละเอียด :  ด้วยจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมู่ที่11บ้านเวียงด้ง เป็นอีกหนึ่งชุมชนในตำบลน้ำแพร่ที่มีพื้นที่ป่าไม้เป็นจำนวนมาก ในอดีตได้มีการลักลอบตัดไม้เป็นจำนวนมาก จึงเกิดป่าชุมชนอีกพื้นที่ของตำบลน้ำแพร่ โดยไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนผืนป่า
การเดินทาง :  หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง

จำนวนผู้เข้าชม :912