วัดเขตคิชฌาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขตคิชฌาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่4 บ้านน้ำแพร่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.68
longitude :  98.90
รายละเอียด :  วัดเขตคิชฌาวาส ไม่ปรากฏหลักฐานที่ทราบแน่ชัดว่าสร้างเมื่อใด แต่สัณนิษฐานว่าสร้างในสมัยราชวงค์มังราย ประมาณ พ.ศ.2060-2070 ในรัชกาลของพระเจ้าปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว กษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ล้านนา
การเดินทาง :  ติดคลองชลประทาน หมู่ที่4 บ้านน้ำแพร่

จำนวนผู้เข้าชม :945