วัดจำปาลาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจำปาลาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่10 บ้านน้ำบุ่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.67
longitude :  98.89
รายละเอียด :  ประมาณ พ.ศ.2445 สืบเนื่องจากการเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อถึงวันพระประชาชนไม่มีศาสนสถาน เพื่อทำศาสนกิจ จึงพากันสำรวจพื้นที่ พบป่าดอกลั่นทม และมีเนินดินเป็นแห่งๆ จึงร่วมมือกันขุดสำรวจ และไดพบเห็นซากอิฐ ซากปูน จึงสัณนิษฐานว่าในอดีตสถานที่แห่งนี้น่าจะเคยเป็นวัดมาก่อน
การเดินทาง :  หมู่ที่10 บ้านน้ำบุ่น

จำนวนผู้เข้าชม :914