วัดนิลประภา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนิลประภา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.75
longitude :  98.83
รายละเอียด :  วัดนิลประภา สัณนิษฐานว่าสร้างเมื่อ พ.ศ.2410
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางไปยังอุทยานแห่งชาติออบขาน

จำนวนผู้เข้าชม :921