วัดศาลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศาลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่1 บ้านบ่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.71
longitude :  98.91
รายละเอียด :  วัดศาลา สัณนิษฐานว่าสร้างเมื่อ พ.ศ.2300 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2533
การเดินทาง :  หมู่ที่1 บ้านบ่อ บริเวณใกล้คลองชลประทาน

จำนวนผู้เข้าชม :899