วัดอุโบสถ(แสนตอ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอุโบสถ(แสนตอ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.67
longitude :  98.91
รายละเอียด :  วัดอุโบสถ สร้างเมื่อปีพ.ศ.2370 แต่ตามประวัติของวัดจะพบว่าสร้างประมาณ พ.ศ.248 แต่เดิมเป็นที่ดินของวัดร้าง สิ่งก่อสร้างเก่าๆได้ปรักหักพังลงมาจนหมด คงเหลือแต่ฐานของอุโบสถและวิหาร
การเดินทาง :  หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ

จำนวนผู้เข้าชม :907