วัดเอรัณฑวัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเอรัณฑวัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.69
longitude :  98.90
รายละเอียด :  วัดเอรัณฑวัน สร้างเมื่อพ.ศ.2363 เดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและใช้ชื่อว่า วัดป่าละหุ่ง ครั้งถึงสงครามโลกครั้งที่2 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมจึงได้ชื่อใหม่ว่า "วัดเอรัณฑวัน"
การเดินทาง :  หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง

จำนวนผู้เข้าชม :911